ARHIEPISKOP - ORDINARIJ
PRAVOSLAVNO - STATOKATOLIČKOG GENERALNOG VIKARIJATA SV. METODA

Episkop sa ovlašćenjima ordinarija, koji ima kanonsku crkvenu vlast nad
Pravoslavno - Starokatoličkim vikarijatom jeste njegov utemeljivač,

visokopreuzvišeni Gospodin, nadbiskup
† Mons. dr LEONARDO BEG

biskup

Pored ordinarija ovog Vikarijata, mons. Leonardo Beg je ujedno i nadbiskup - ordinarij Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku,
kao i Starokatoličke crkve Bosne i Hercegovine. Administrira i Sloveniju i Mađarsku, a ove dužnosti obavlja kao predsedavajući nadbiskup crkvene Provincije Sv. Kristofora.
grb
-- NADBISKUPSKI GRB MONS. LEONARDA --

Deo nadbiskupskog grba episkopa Bega uzet je kao trajni deo Grba ovog Vikarijata, u znak zahvalnosti i priznanja nadbiskupu za utemeljenje starokatoličkog Vikarijata u Srbiji, i sve napore koje Preuzvišeni arhiepiskop ulaže u razvoj Crkve Gospodnje, ovde i na celom Balkanu.

Simbolika grba biskupa Bega

Grb nadbiskupa Bega izražava duboku teološku poruku koju izražavaju slova unutar štita. Po vertikali krsta nalaze se konsonanti starozavetnog Božijeg imena YHWH (Jahve), dok se po horizontali nalaze IHS (Jesus Hominum Salvator - Isus Spasitelj ljudi). To na osobit način otkriva hristološku dimenziju: Isus je pravi Bog i ujedno i pravi čovek. Izražena je povezanost neba i zemlje, božanskog i ljudskog; proboj neprolaznoga svetog Božijeg sveta ("u Hristu, s Hristom i po Hristu") u naš grešni i prolazni svet. Sa desne strane nalazi se slovo M koje označava Mariju, onu, zbog koje je biskup Beg krenuo duhovnim putem. Pozadina štita je marijansko plava što ukazuje na trajnu milosnu i zaštitničku prisutnost Bogorodice. Na dnu se nalazi veroispovest sv. Petra, apostola: ''Tu est Christus, Filius Dei vivi'' - ''Ti si Hristos, Sin Boga živoga'' (Matej 16, 16) koja izražava apostolovu veru da Isus jeste Hristos. Na toj veri On gradi Crkvu svoju, koju ni vrata paklena ne mogu nadvladati. Uzevši tu veroispovest za geslo, izrazio je duboku veru u Isusa Hrista, jedinog graditelja Crkve.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
grb
Za delovanje na područjima gde deluje Pravoslavno-starokatolička verska zajednica, posebnim trudom đakona Ilije osmišljen je i zaštićen grb koji nadbiskup/arhiepiskop Leonardo koristi kada u ljubavi Hristovoj administrira ta područja. Unutar velikog štita nalazi se manji štit čija je simbolika ranije opisana, a sada iznad njega stoji svet u kojem će pobediti časni krst (Hristos) uz velike žrtve i pokore svojih vernih, a što označava ljubičasta vrpca. Grb je obrubljen serafimskom himnom na crkvenoslovenskom jeziku: ''Svjat, svjat, svjat, Gospod Savaot''. Maslinova grančica na dnu grba podseća nas na savez Boga s Nojem nakon potopa, koju je doneo golub (znak Duha Svetoga) kao pralik novog neba i nove zemlje (Otk 21,1). Zelena boja u grbu predstavlja nadu u to večno spasenje (novo nebo i novu zemlju) na koje nas Hristos poziva. Tu se nalaze i dva bela ljiljana - simboli ljubavi, čistote i nevinosti, odnosno Presvete Bogorodice, ali i arhanđela Gavrila koji je objavio radosnu vest Mariji. Na vrhu grba stoje krst i biskupski štap, a u sredini biskupska mitra kao znak autokefalnosti Crkve.

Kratka biografija episkopa

- Leonardo Beg rođen je u Rabu, Republika Hrvatska, 04.03.1976.

- Zaređen je za sveštenika 18.09.2010. Doktorirao je teologiju. Izborom svetog Arhijerejskog Sinoda Unije ortodoksnih starokatoličkih crkava, od 01.07.2012. godine u Nitri (Slovačka), izabran je za pomoćnog biskupa mitropolitu mons. Augustinu Bačinskom, zadužen za područje pastoralnog djelovanja u Hrvatskoj i regiji.

- Biskupsku posvetu primio je 22.09.2012. u Rabu.

- 21.03.2013., dekretom nadbiskupa - mitropolita unije sv. Metoda, mons. dr Augustina Bačinskog, postaje ordinarij autonomnog Starokatoličkog generalnog vikarijata sv. Metoda za Hrvatsku i regiju, sastavnog dela Starokatoličke unije sv. Metoda, sa mandatom da u zemljama regije dalje osniva vikarijate Starokatoličke crkve.

- Dana 10.01.2017. godine, prima ukaz o postavljenju za nadbiskupa.

- Oženjen je i otac dvoje dece.


Đakonsko ređenje
Mons. Valter Župan, rimokatolički biskup krčki - Novalja, 04.11.2001., crkva Sv. Katarine

Svešteničko ređenje
Mons. Bernhard Heitz, starokatolički biskup bečki - Zagreb, 18.09.2010., crkva Sv. Križa

BISKUPSKO REĐENJE
Glavni konsekrator: Mons. Ante Marijan Nikolić, biskup Hrvatske katoličke crkve u Kanadi

Sukonsekratori: Mons. Antonio Jose da Costa Raposo, nadbiskup primas Starokatoličke Apostolske crkve Portugala, Mons. Augustin Bačinsky, nadbiskup Starokatoličke crkve u Slovačkoj, Mons. Hans Jörg Peters, biskup Starokatoličkog generalnog vikarijata Austrije
- Rab, 22.09.2012., prostor bazilike Sv. Jovana Evanđeliste


GRAMATA O HIROTONIJI


biskup

APOSTOLSKA SUKCESIJA od sredine 16. veka

- Kardinal REBIBA posvetio je Santinia, 12.03.1566.
- Kardinal SANTINIO posvetio je Benninia, 07.09.1586.
- Kardinal BENNINIO posvetio je San Vitalea, 04.04.1604.
- Kardinal SAN VITALE posvetio je Ludovisia, 07.05.1621.
- Kardinal LUDOVISI posvetio je Geatania, 12.06.1622.
- Kardinal GEATANI posvetio je Carpegna, 07.10.1630.
- Kardinal CARPEGNA posvetio je Altieria, 02.05.1666.
- Kardinal ALTIERI posvetio je Orsinia, 03.02.1675. - Kardinal Orsini postao je godine 1724. rimski biskup - papa BENEDIKT XIII.
- Kardinal ORSINI posvetio je Lorenza Lambertinija, 16.07.1723. Lorenzo Lambertini postao je godine 1740. rimski biskup - papa BENEDIKT XIV.
- Papa BENEDIKT XIV. posvetio je Carol della Torre Rezzonija, 19.03.1743. Carol della Torre Rezzoni postao je godine 1758. rimski biskup - papa KLEMENT XIII.
- Papa KLEMENT XIII. posvetio je Bernadinusa Girauda, 26.04. 1767.
- Kardinal GIRAUD posvetio je Alexandra Matthaeusa 23.02.1777.
- Kardinal MATTHAEUS posvetio je Petrusa Franciscusa Galettija, 12.09.1819.
- Kardinal GALETTI posvetio je Iacobusa Phillipusa Fransonia, 08.12.1822.
- Kardinal FRANSONI posvetio je Carolusa Sacconia, 08.06.1851.
- Kardinal SACCONI posvetio je Eduarda Howarda, 30.06.1872.
- Kardinal HOWARD posvetio je Mariana Rampollu Marchese del Tindaro, 08.12.1882.
- Kardinal Rampolla del TINDARO posvetio je Joaquina Arcoverde de Albuquerque-Cavalcanti, 26.10.1890.
- Kardinal de Albuquerque - CAVALCANTI posvetio je Sebastiã Leme de Silveira Cintru, 04.06.1911.
- Nadbiskup de Silveira CINTRA posvetio je Carlosa Duarte-Costu, 08.12.1924. u Botocatu (Brazil).
- Biskup Carlos Duarte-COSTA posvetio je Luisa Fernanda Castila Mendeza 03.05.1948. u Venezueli. (Carlos Duarte-Costa bio je rimskokatolički biskup do 02.07.1945. nakon toga osniva Katoličku Apostolsku Narodnu Crkvu Brazila - ICAB)
- Biskup Luis Castillo MENDEZ posvetio je Antónia José da Costa Raposa 22.11.1982. Sukonsekratori su bili: biskup Josivaldo Pereira de Oliveira, biskup Bartolomeu Sebastião Vilela i biskup Rainer Laufers.
- Biskup António José da Costa RAPOSO, posvetio je Antu Nikolića i Augustina Bačinskog 08.02.2004. u Mafre (Portugal). Sukonsekratori su bili: biskup Antonín Jelínek i biskup Josivaldo Pereira de Oliveira.

- Biskup Ante M. NIKOLIĆ posvetio je Leonarda Bega 22.09.2012. u Rabu (Hrvatska). Sukonsekratori su bili nadbiskup primas António José da Costa Raposo, nadbiskup Augustin Bačinsky i biskup HansJörg Peters.