GALERIJA SLIKA, VIDEO ZAPISA I ODABRANIH TEKSTOVA
+ + + ______________________________________________________________________________ + + +


(FOTO) --- 01.01.2019. - Fotografije sa realizacije dečijeg programa "Operacija Božićno dete", u saradnji sa međunarodnom hrišćanskom humanitarnom organizacijom "Samaritan's Purse"
Irig, 01.01.2019., kapela Sv. Duha

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FOTO) --- 09.04.2018. - PASHA 2018. (kliknite na sliku za uvećanje)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FOTO) --- 29.10.2017. - Fotografije sa rukopoloženja Aleksandra Gubaša u đakonski čin, Ilije Subotića u prezviterski čin i podele titule stavrofora vlč. dr Borivoju Subotiću:
Osijek, 27.10.2017., kapela Protestantske reformirane hrišćanske Crkve - RH

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FOTO) --- 16.06.2017. - Galerija fotografija sa konferencije posvećene predstavljanju novog modela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, održanog 15.06.2017. godine u Beogradu.
Organizator: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti RS:

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(FOTO) --- 09.06.2017. - Galerija fotografija sa konferencije/stručnog skupa "Pravo na verske slobode",
održanog 08.06.2017. u Pres centru UNS, Beograd.
Organizator: beogradski "Centar 9" za proučavanje i negovanje verskih sloboda u Srbiji i okolini:

Link na g a l e r i j u


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(VIDEO) --- 24.10.2016. ---- Snimak đakonskog ređenja Ilije Subotića i prezviterskog ređenja dr Borivoja Subotića,
u Osijeku, 22.10.2016. godine u 12:00 časova.
Zahvaljujemo se Informativnoj protestantskoj agenciji Hrvatske, na ustupanju i objavljivanju ovog snimka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(VIDEO) --- 22.09.2012. ---- Biskupska hirotonija mons. Leonarda Bega,
na Rabu, 22. septembra 2012. godine u prostoru bazilike Sv. Jevanđelista Jovana


_________________________________________________________________

MALA ARHIVA ČLANAKA, ČASOPISA I DRUGIH TEKSTOVA
O STAROKATOLIČKOJ CRKVI I MEĐURELIGIJSKIM ODNOSIMA NA BALKANU


1. mr Tomislav Branković: STAROKATOLIČKA CRKVA U JUGOSLAVIJI, 2004. (.pdf): preuzmite ovde

2. Mislav Miholek: HRVATSKA STAROKATOLIČKA CRKVA U SRBIJI I VOJVODINI OD 1926. DO 1944., 2014 (.pdf): preuzmite ovde

3. dr Leonardo Beg: ŠTA JE TO CRKVENO (NE)DOMOLjUBLjE, 2015. (.pdf): preuzmite ovde

4. Filip Škiljan: STAROKATOLIČKA CRKVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ, 2014. (.pdf): preuzmite ovde

5. Urs fon Arks: SVETI VLADIKA NIKOLAJ, (.pdf): preuzmite ovde

6. Esad Ćimić: DRŽAVA I KONFESIONALNE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI, 1967. (.pdf): preuzmite ovde

7. Blanka Matković: PRAVNI POLOŽAJ VJERSKIH ZAJEDNICA U KRALjEVINI JUGOSLAVIJI I POLITIČKO - DRUŠTVENI KONTEKST KONKORDATA SA SVETOM STOLICOM, 2011. (.pdf): preuzmite ovde

8. Katrin Boekh: VJERSKI PROGONI U JUGOSLAVIJI 1944.-1953.: staljinizam u titoizmu, 2006. (.pdf): preuzmite ovde

9. mr Roman Miz: VERSKE ZAJEDNICE U SRBIJI I CRNOJ GORI, 2004. (.pdf): preuzmite ovde

10. dr Nenad Đurđević: OSTVARIVANjE SLOBODE VEROISPOVESTI I PRAVNI POLOŽAJ CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRBIJI, Zaštitnik građana RS, 2009. (.pdf): preuzmite ovde

11. Rudolf Grulich: SMALL RELIGIOUS COMMUNITIES OF YUGOSLAVIA, 1983. (na engleskom jeziku) (.pdf): preuzmite ovde

12. David Steele: CONFIGURATION OF THE SMALL RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE FORMER YUGOSLAVIA, 1995.: preuzmite ovde

13. dr Vladimir Đurić: USTAVNOPRAVNI MODELI ODNOSA IZMEĐU DRŽAVE I CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U EVROPI, 2011. (.pdf): preuzmite ovde

14. dr Danijela Grujić: FILOZOFIJA I PROBLEM VERSKE TOLERANCIJE, Centar za empirijska istraživanja, Novi Sad, 2016.: preuzmite ovde

15. Časopis "RELIGIJA I TOLERANCIJA", u izdanju Centra za empirijska istraživanja religije (Novi Sad)
(objavljeno uz odobrenje izdavača)

- Religija i tolerancija br. 28: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 27: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 26: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 25: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 24: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 23: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 22: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 21: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 20: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 19: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 18: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 17: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 16: preuzmite ovde
- Religija i tolerancija br. 15: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 14: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 13: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 12: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 11: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 10: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 9: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 8: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 7: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 6: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 5: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 4: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 3: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 2: lista članaka
- Religija i tolerancija br. 1: lista članaka