DELOVANJE VIKARIJATA U REPUBLICI SRBIJI

Pravoslavno - starokatolički Generalni vikarijat Sv. Metoda je utemeljen 13.08.2015. godine, Dekretom visokopreuzvišenoga Gospodina, monsinjora dr Leonarda Bega, arhiepiskopa Provincije Sv. Kristofora zaduženog za Hrvatsku i zemlje u regiji (pogledajte ovde).

Po osnivanju, nadbiskup Leonardo je svojim Ukazom proglasio Crkveni ustav Vikarijata, na osnovu kojeg Vikarijat vrši svoje crkvene aktivnosti (pogledajte ovde).

+ KLIR VIKARIJATA U SRBIJI +

V.D. GENERALNOG VIKARA
protojerej - stavrofor prof. dr Borivoj Subotić

Borivoj Subotić je doktor matematičkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji. Diplomirani je teolog. Pored hrišćanske teologije, bavi se izučavanjem azijskih religija i filozofija. Za đakona je zaređen 18.10.2014. godine u Irigu, a za sveštenika 22.10.2016. u Osijeku (RH), po rukama starokatoličkog biskupa dr Leonarda Bega. Dana 27.10.2017. godine arhiepiskop Leonardo ga je odlikovao titulom stavrofora. Oženjen je, otac četvoro dece.

Ovlašćeni zastupnik, prezviter
Ilija Subotić, M.Sc.

Ilija Subotić je asistent na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu i programer u agenciji "Digipuls" iz Beograda. Tokom 2013. i 2014. godine završio je sertifikacioni program u oblasti međunarodnog prava Univerziteta Luvan u Belgiji, a zatim i program kriminološke psihologije 2015. (Univerzitet u Кvinslendu, Australija). Usavršava se u oblasti upravnog prava i prava zaštite podataka o ličnosti. Paralelno izučava i bogoslovske nauke. Trenutno je student doktorskih studija u oblasti Internet baziranih telekomunikacija u avijaciji. Nosilac je pilotskih dozvola UAV/UAS cat 1-4. Za đakona je zaređen 22.10.2016. godine u Osijeku (RH), a 27.10.2017., u istom gradu, primio je Sveti red prezviterata po rukama nadbiskupa Leonarda Bega.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodne, ortodoksne starokatoličke crkve su upravo to - narodne. To znači da sve svoje aktivnosti i obrede moraju omogućiti i najsiromašnijima. Zbog toga je na nivou ove Unije, te stoga i Pravoslavno - starokatoličkog generalnog vikarijata, doneta obavezujuća odluka da svi crkveni obredi budu apsolutno besplatni:


Svaki klirik Vikarijata je u obavezi da sprovodi ovu odluku i
da upozna vernike sa njom prilikom vršenja svete tajne ili drugog obreda.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verovatno se pitate: zašto je taksovnik tako određen?

Više je nego poželjno, skoro obavezujuće, da svaki klirik Vikarijata ima svoje svetovno zanimanje: npr. zemljoradnik, prosvetni radnik, službenik itd. Sveštenički čin, kako nas i sam Hristos uči, ne može i ne sme biti izvor zarade, jer: kako naplatiti molitvu? Kako naplatiti dar Svetoga Duha? U Jevanđelju po Mateju, glava 10, Hristos daje uputstva svojim apostolima da leče, izgone nečiste duhove i propovedaju, uz jedan veoma bitan uslov:

„Na dar ste dobili, na dar i dajte.“ (Mt 10,8)

-- DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJEM VERNIKA U VIKARIJAT --

1. slučaj - AKO JE OSOBA PRETHODNO KRŠTENA

Za pokretanje postupka kanonskog prijema vernika u crkvenu zajednicu Vikarijata (tj. pod njegovu crkvenu jurisdikciju), potrebno je podneti popunjen i potpisan obrazac Zahteva za upis u registar vernika (preuzmite ovde), uz koji je potrebno priložiti i:
- fotokopiju ili original krsnog lista (krštenice);
- potpisan primerak nikeo-carigradskog Simvola vere (bez filiokve);
- potvrde o pričesti i krizmi (pravoslavni vernici ne podnose ove potvrde).


Po potrebi, radi utvrđivanja dodatnih činjenica, Vikarijat može zatražiti i dostavljanje određenih izjašnjenja, odnosno izjava podnosioca zahteva.

Nakon prijema urednog Zahteva, ovlašćeno lice Vikarijata će po zahtevu doneti odgovarajuću odluku u roku od tri dana i dostaviti je podnosiocu, a na nju je moguće uložiti prigovor Arhiepiskopu - Ordinariju, u roku od osam dana od dana njenog prijema.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. slučaj - AKO OSOBA NIJE PRETHODNO KRŠTENA

U ovom slučaju, pristupiće se obavljanju Svete Tajne krštenja i, najčešće istom prilikom, Svete Tajne miropomazanja (krizme). Krštenje je prva i osnovna Sveta Tajna kojom se postaje punopravni član Hristove Crkve. Zbog toga, ovaj korak je nezaobilazan.

Nakon obavljanja krštenja i miropomazanja i upisa te činjenice u odgovarajuću matičnu knjigu, preostaje jedino popunjavanje Zahteva za upis u registar vernika (preuzmite ovde) i njegovo dostavljanje Vikarijatu, uz prilaganje potpisanog primerka nikeo-carigradskog Simvola vere. Nakon formalnog usvajanja Zahteva od strane Vikarijata, kompletna procedura je time okončana.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJE VEZANE ZA KANONSKI PRIJEM KLIRIKA / KLIRIČKIH KANDIDATA

- O SVETOM REDU -
Sakrament Svetog reda je božanskog ustanovljenja. Oni koji su zaređeni, pripadaju jerarhijskom ustrojstvu Crkve, dok oni vernici koji, prihvatanjem jevanđelskih saveta zavetima ili drugim vezama - koje Crkva priznaje i potvrđuje, koriste spasenjskom poslanju Crkve bez obzira što ne pripadaju crkvenoj hijerarhiji. Tako oni ipak sačinjavaju život Crkve i njenu svetost, u službi carskog sveštenstva za razliku od klira, koji spada u oltarsko sveštenstvo.

Sveto ređenje, jednom ispravno primljeno, nikada ne može postati neispravno. Svaki sveštenik, ako i nema ovlašćenja ispovedanja, ispravno i dopušteno odrešuje od svih cenzura i greha sve pokajnike koji se nalaze u smrtnoj pogibelji, premda je prisutan ovlašćeni sveštenik, što znači da se sveti red ne može nikada izgubiti. Prema tome, ukoliko je klirik iz nekog razloga sveden na laički stalež, ipak nikada ne može u potpunosti biti laik.

Primitak Svetog reda ostavlja neponovljiv beleg kojim se označavaju i kojim se hrišćanin menja u njegovom bitku, u osnovi, te je time kao posvećeni službenik u mogućnosti delovati in persona Christi, prema svom stupnju, vršeći u osobi Hrista - Glave službu podučavanja, osvećivanja i upravljanja u Božijem narodu. Takvo sakramentalno-ontološko zaređenje nikada ne prestaje, uz uslov da je krštena osoba ispravno zaređena. Vlast reda se, prema tome, ne može oduzeti, nego samo zabraniti njeno vršenje ili obavljanje nekih njenih činova. Dakle, bez obzira na eventualni gubitak kliričkog staleža (obaveze i prava vlastita kliru, koja proizlaze iz ispravno primljenog svetog reda), vlast reda i dalje traje..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potrebna dokumentacija kod prijavljivanja kliričkih kandidata za kanonski prijem u Vikarijat:

1. Lični razgovor/prepiska sa nadbiskupom
2. Biografija i dve fotografije veličine kao za ličnu kartu
3. Popunjavanje Zahteva za upis u registar vernika i Zahteva za upis u evidenciju klira/kandidata;
4. Prilaganje fotokopije ili originala sledećih dokumenata:

----------- Krštenja i miropomazanja (krizme);
----------- Potvrda o pričesti (kandidati iz pravoslavnih crkava je ne podnose);
----------- Crkveni izvod iz knjige venčanih - za oženjene kandidate;
----------- Potvrde o rukopoloženjima/Svetim redovima - za klirike;
----------- Diplome o najvišoj završenoj školi;
----------- Potvrda o ekskardinaciji (kanonskom otpustu) - za kandidate koji traže inkardinaciju;
----------- Ostale diplome ili uverenja o završenim kursevima/programima u oblasti teologije, ukoliko ih kandidat poseduje.
5. Potpisani primerak Nikeo-carigradskog Simvola vere;
6. Pismena molba nadbiskupu (koja treba da sadrži konkretne okolnosti pisanja iste):

----------- Molba za prijem u kliričke kandidate
----------- Molba za oprost (po odluci nadležnog Sabora Provincije Sv. Metoda, ukoliko su klirici, koji traže prijem u Vikarijat, prethodno pripadali i služili u Crkvi koja odobrava devijantna ponašanja - blagoslov istopolnih parova ili dozvola abortusa (osim u medicinski opravdanim okolnostima tj. u riziku po život majke), kao i druga neprihvatljiva učenja, dužni su, uz prijemnu dokumentaciju, dostaviti i molbu nadbiskupu za oprost takvog ponašanja sa izjavom da se od takvih učenja distanciraju);
----------- Molba za inkardinaciju - podnose je već rukopoloženi klirici koji nameravaju kanonski pristupiti u Vikarijat.

Dokumentacije se šalje na adresu sedišta Vikarijata, ili se može predati lično npr. pri sastanku sa predstavnikom Vikarijata, u kom slučaju će se izdati potvrda o primljenoj dokumentaciji.

Za sve dalje informacije i uvođenje u proceduru, slobodno nam se obratite: kontakt